Barnas Turlag

Barnas Turlag retter seg mot aldergruppen under 12 år. Det er korte turer med enkle oppgaver, lek og moro.

Forskjellene på en 5 og en 11 åring er store. Derfor er foreldrene viktige medspillere på disse turene.

Ønsker du å bidra som turleder eller medhjelper, ta kontakt med oss, tlf. 918 83 035 eller e-post dntio@live.no!