Vinter i 
Indre Østfold

FOTRAPP 2019 er nå sendt ut til alle våre medlemmer. Mange spennende aktiviteter! Skulle du mot formodnig ikke ha fått det, så send en e-post til  kjersti.sandvik@dnt.no


Vi inviterer til

ÅRSMØTE TIRSDAG 5. MARS

KL. 18:30 i Østfold Næringspark, Vangsveien 10 i Askim, møterom 4. Vanlige årsmøtesaker:

1. Åpning, konstituering

    • Godkjenne innkalling og saksliste

    • Godkjenne de frammøtte

    • Valg av møteleder

    • Valg av referent

    • Valg av 2 til å underskrive protokollen

2. Beretninger

    a - Styrets årsmelding 2018

    b - Revisjonsberetning

3. Regnskap 2018

    • Styrets reviderte regnskap

4. Budsjett 2019

    • Styrets forslag

5. Forslag til årsmøtet

    • Det foreligger ingen forslag

6. Valg

    • Innstilling foreligger på møtet

Enkel bevertning


VÅRE SOLIDE HOVEDSPONSORER

Vi er takknemlige for våre turpartnerne:


Gode støttespillere og samarbeidspartnere

G-SPORT ASKIM
ER "VÅR BUTIKK" 

De har brosjyrer og info om DNT - og gir 20% rabatt på friluftsartikler.

HESTENGEN
INTERSPORT

Hestengen InterSport i Spydeberg gir også 20% rabatt på turutstyr.

G-SPORT MYSEN

G-Sport Mysen gir også 20% rabatt på turutstyr.

REISELIV

Her kan du sjekke den offisielle reiseportalen for Indre Østfold