Søker medarbeider!

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

DNT Indre Østfold søker en medarbeider for arbeid med digitalisering av turstier, oppdatering av UT.no og oppfølging av digital kommunikasjon.

Fra medio januar 2021 og frem til sommeren 2021 har DNT Indre Østfold ønske om å ansette en prosjektmedarbeider. Vedkommende må være over 18 år, ha tilgang til bil og pc og være noe kjent i Indre Østfold regionen. Videre må vedkommende være interessert i friluftsliv og ha mulighet til å jobbe i gjennomsnitt 15 timer i uken i den aktuelle perioden. Arbeidet kan delvis utføres på kveldstid og i helger, men også noe på dagtid i ukedagene. 

DNT Indre Østfold har behov for bistand knyttet til digitalisering av turstier i hele regionen, og arbeidet vil i hovedsak være knyttet til registrering av turstier, beskrivelser av turforslag og noe opplæring av andre personer. Opplæring i systemene vil bli gitt, men det er viktig at rette vedkommende har evnen til å jobbe selvstendig, er skrivedyktig og interessert i tekniske løsninger som DNT familien benytter. 

Engasjementet vil kunne passe for studenter, pensjonister og andre som ønsker en deltids stilling i en tidsbegrenset periode. Lønn etter avtale.

Noe for deg? Send en kortfattet e-post til indreostfold@dnt.no innen 4. januar