Kr. 300 000 til Frøne Husmannsplass!

Kafferast i sola på Frøne husmannsplass!
Kafferast i sola på Frøne husmannsplass!

I dag kom brevet fra Sparebankstiftelsen DNB, og gleden er stor! DNT Indre Østfold er tildelt kr. 300.000 til istandsetting av Frøne husmannsplass i Rakkestad! TUSEN TAKK!

DNT Indre Østfold er ekstremt glade og ydmyke over at Sparebankstiftelsen DNB har tildelt foreningen kr 300.000 til Frøne Husmannsplass. DNT INdre Østfold inngikk sommeren 2020 en langsiktig leieavtale med Rakkestad kommune og husmannsplassen, for å sikre bygningsmassen, stedet og tilgjengelighet for allmennheten. Stedet skal bli en ubetjent DNT hytte, lagt tilrette spesielt for barn og unge, og vi planlegger nyåpning høsten 2021!

En utrolig dugnadsgjeng har siden i sommer jobbet jevnt og trutt hver onsdag (og noen ganger flere dager i uken), med å rydde hus, låve og uthus, og legge forholdene tilrette for at vi snart kan begynne å bygge stedet opp igjen. Mer om dette arbeidet kommer i egen sak, men vi kan love at det blir fantastisk flott. Denne dugnadsgjengen finnes det ikke maken til, og jobben som gjøres er helt uvurderlig - en STOR takk til dere også!