Ny tursti i Skiptvet!

Flott skilt ved Gjerskog, langs Kulturminnestien i Skiptvet.
Flott skilt ved Gjerskog, langs Kulturminnestien i Skiptvet. Foto: Jens Helge Borgen

Da coronaen traff Norge og Indre Østfold i mars og april, oppsøkte mange mennesker naturen utenfor stuedøra si. I Skiptvet var det flere som kom frem til at de ønsket en ryddet, merket og skiltet tursti i nærheten av sentrum og der folk bor! Nå er Kulturminnestien (nesten) klar!!!

Initiativet til skiltprosjektet er tatt av en gruppe innbyggere i Skiptvet som i corona-perioden i våres, raskt så et behov for gode merkede turstier tett på der folk bor i Skiptvet. Gruppen med Lars Sæther og Olav Unnestad i spissen tok kontakt med DNT Indre Østfold og inviterte til et samarbeid. Etter et første møte satte gruppen i Skiptvet i gang med befaring, og etter hvert kunne grunneiere langs den tenkte stien kontaktes! Det er viktig for DNT Indre Østfold og aktuelle tilskuddsordninger, at det foreligger godkjennelser fra grunneierne, når man setter i gang med et slikt prosjekt. Videre er det viktig at man har en langsiktig plan for tilsyn og vedlikehold av stien og merkingen. Dette vil ivaretas gjennom Skiptvet Turlag. Velviljen fra grunneiere har i all hovedsak vært enestående, og i tillegg har kommunen, gjennom plan, landbruk og teknikk, bidratt svært positivt med info om grunneiere, kartgrunnlag, befaringer og annet.

Vi benytter allerede etablerte stier, og rydder, merker og skilter disse bedre etter nasjonal standard. Dette er en mal som er utarbeidet av Den Norske Turistforening, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge, og som er svært godt egnet i naturen. Denne standarden brukes i hele Norge, og vi har fått tildelt midler til samme skilting både i Rakkestad, Trøgstad og i Eidsberg tidligere. Skiltingen blir komplettert med blåmaling som følger samme nasjonale standard.

Rundløypa er om lag 13 km i sin helhet, men det vil være mulig å gå en kortere runde på omkring 4 km.

Etter hvert vil det settes opp enkle karttavler på naturlige innfallsporter til rundløypa, og det vil skiltes fra parkeringsplassen ved Idrettshallen/Bygdetunet.

Underveis langs stien vil man kunne gå innom flere kulturminner, og etter hvert vil man kunne skilte disse med kort informasjon om det som har vært på stedet, eller det man ser rester fra. Det er ønskelig at historielaget i Skiptvet deltar i dette arbeidet, og vi er i gang med planleggingen!