Arkivert artikkel!

Artikkelen er ikke lenger aktiv og innholdet kan derfor være utdatert.

Årsmøte 2019

Vi inviterer til ÅRSMØTE TIRSDAG 5. MARS KL. 18:30 i Østfold Næringspark, Vangsveien 10 i Askim, møterom 4. Vanlige årsmøtesaker.

1. Åpning, konstituering

    • Godkjenne innkalling og saksliste

    • Godkjenne de frammøtte

    • Valg av møteleder

    • Valg av referent

    • Valg av 2 til å underskrive protokollen

2. Beretninger

    a - Styrets årsmelding 2018

    b - Revisjonsberetning

3. Regnskap 2018

    • Styrets reviderte regnskap

4. Budsjett 2019

    • Styrets forslag

5. Forslag til årsmøtet

    • Det foreligger ingen forslag

6. Valg

    • Innstilling foreligger på møtet

Enkel bevertning

Skrevet av Fred L. Larsen 15. februar 2019