Gave fra Sparebankstiftelsen Askim/Spydeberg

Fra Sparebankstiftelsen Askim/Spydeberg har vi fått kr. 60 000 til innkjøp av en skaphenger. (Bildet viser dessverre ikke riktig sum.) Denne gaven vil i betydelig grad lette vårt arrangementsarbeid.

Vi takker på det varmeste for gaven.

Skrevet av Fred L. Larsen 13. desember 2018