Turgrupper

Barnas Turlag retter seg mot aldergruppen under 12 år. Det er korte turer med enkle oppgaver, lek og moro.

DNT ung Indre Østfold  er for deg mellom 13 og 26 år - og våre turer er åpne for alle. 

Våre «NÆRTURER» foregår i ditt nærmiljø, i all hovedsak si innenfor de 9 kommunene DNT Indre Østfold dekker. Alle turene er tilrettelagt av kjentfolk.  

Vi arrangerer «pakketurer» til fjells over hele Sør-Norge. Turene er på 4-8 dagsetapper og ikke spesielt krevende.