VIT MER  -  BLI MER  -  OG HYGG DEG MER!

INTERNE KURS

Tilrettelagt for deg som vil vite mer om friluftslivet og om DNT, og/eller som vil bli en Turleder i lokalmiljøet.

Som en av våre turledere, så representerer du DNT, og da vil vi at du skal ha en god plattform for å lede andre.

Du kan selvfølgelig ta kurs uten å ha som mål å bli en turleder. Kunnskap er alltid nyttig.

Vi har også kurs som bare gir deg noe av det grunnleggende for et enkelt friluftsliv.


Ingen kommende aktiviteter.