HAUKENESTÅRNET

Foto: Fred L. Larsen
Kjøkken og oppholdsrom
Kjøkken og oppholdsrom Foto: Elisabeth Høisveen

 Vi anbefaler forhåndsbestilling - dette gjøres til kjersti.sandvik@dnt.no

Haukenestårnet er ett av to bevarte branntårn i tre i Norge, og ruver med sin spesielle form. Tårnet ble benyttet som branntårn fram til 1975 da vaktholdet opphørte. Grunneier  Johs Ramberg kjøpte da tårnet. Det ble senere overtatt av Rømskog kommune som et minnesmerke. I 2019 overtok DNT Indre Østfold eierskapet til branntårnet, og foreningen har gjennom 2020 og 2021 pusset opp tårnet både utvendig og innvendig!

Hytteinfo

Ubetjent  -  4 (6) senger  -  DNT-nøkkel

To av sengene har halvannen madrass nede, så det går med 2 i hver av de sengene. Da er det sengeplasser til 6.

Booking: indreostfold@dnt.no

Mer info og kart på UT.no

​​​​​​​Historien

PRISER - fra kl. 14:00 til kl. 14:00, gjeldene fra 1. januar 2022

Kr 100,-  - ved benyttelse av hytta på dagtid.

Medlemmer
0-12 år - gratis
13-26 år - kr 100,- pr natt pr person
27 og oppover - kr 200,- pr natt pr person

Ikke-medlemmer
0-12 år kr 75,- pr natt pr person
13-26 år kr 200.- pr natt pr person
27 år og oppover - kr 350,- pr natt pr person

​​​​​​​Om man booker en seng for et medlem fra 0-12 år og senga ikke benyttes, må det betales som om det var en voksen.

HISTORIEN OM

«BRANNTÅRNET PÅ HAUKENESFJELLET»

Etter hvert som skogen ble mer verdt, ble det lagt mer vekt på å beskytte skogen mot skogbrann. Et samarbeid mellom Østfold Skogselskap, Det norske gjensidige Skogbrand forsikringsselskap («Skogbrand») og Rømskog kommune førte til at det ble reist et branntårn på Haukenesfjellet i 1909. Dette var Østfolds nest høyeste fjell, og den gang målt til 329 m.o.h., seinere korrigert til 335 m.o.h.

Det var tidligere reist tre slike tårn i Østfold. Dette første branntårnet på Haukenesfjellet var et åpent tømmertårn med en hytte der gulvplanet var 6 meter over bakken. Det hadde telefonforbindelse med bygda, og opparbeidet gangvei fra Nordli.

I 1927 ble det sendt forespørsel til «Skogbrand» om de var interessert i å bekoste bygging av et nytt tårn. Svaret var ja, om skogeierne bidrog med 65 tømmerstokker, og at man benyttet Anton Lillevoll som byggmester, da han ble ansett som spesialist på området. Dette skulle også være et «åpent» tårn 12 meter høyt. Senere er det beskrevet som 14 meter høyt. Totale kostnader ble kr. 2 240 herav kr. 180 til ny telefonlinje. Tårnet forfalt og inventaret ble vandalisert under krigen.

I 1953 ble det bygget et nytt tårn. Først ble det foreslått at det skulle reises i stål, men dette viste seg å bli for komplisert. Det ble bygget i tre, og dette ble lukket helt ned til bakken. Høyden på dette tårnet var 12 m, og kostet totalt kr. 9.500. Dette ble benyttet fram til 1975 da vaktholdet opphørte. Johs Ramberg fikk da forespørsel om han ønsket å overta tårnet, eller om han forlangte det fjernet. Dette fordi det sto på hans eiendom og på ikke fradelt tomt. Det ble til at kommunen etter hvert overtok tårnet som et minnesmerke.

På toppen av tårnet var det bygget et ekstra rom med vinduer rundt det hele. Midt i rommet sto det et åttekantet bord med kart over områdene rundt. Kartets midtpunkt var Haukenesfjellet, hvor et peileapparat var plassert. Det var således enkelt å finne retningen til en eventuell røyk/brann. Vanskeligere var det å bestemme avstanden. Da var det nyttig å kontakte andre branntårn, slik at man kunne krysspeile seg fram til brannstedet.

Før krigen ble tårnet også benyttet som værvarslingsstasjon. Det gjaldt særlig i ustadig vær. Da skulle Meteorologisk Institutt varsles hver time for å oppgi bygenes posisjon og styrke.

I 2007 gjorde kommunen og grunneier avtale med Den Norske Turistforening, avdeling Indre Østfold om drift av tårnet. Leieavtale på 40 år fra 25.8.2006 mellom Rømskog kommune og DNT Indre Østfold ble tinglyst 7.2.2007, årlig leie kr. 4 000.

Dermed er det DNT Indre Østfold som nå ønsker turgåere velkommen til Haukenesfjellet Branntårn, nå som dagsturhytte og selvbetjent overnattingshytta med 6 senger og 5 madrasser, og markedsført som Haukenestårnet.

Første byggetrinn, dagsturhytte, ble innviet 23.8.2008 med 150 personer til stede, kostnad kr. 450 000.

Andre byggetrinn, selvbetjent DNT hytte med overnattingsrom med 6 senger ble innviet 20.9.2009 med 100 personer til stede, det kostet kr. 300 000.

Samtidig med «Finn Fram Dagen» 6. juni 2010 ble diplom for miljøsertifisering overrakt av Ann Kristin Halvorsrud fra Østfold fylkeskommune.

Boring etter vann ned til 110 meter skjedde 9. og. 10. november 2011, og tilsig på vann er 1 000 liter i timen. Boringen og fullføring av mindre arbeider i 2011 kostet kr. 100 000.

I 2013 ble den gamle utedoen erstattet med bod som har to utedoer og rom som på sommeren kan brukes til overnatting kostnad kr 135.000. Det møtte opp 35 personer ved markeringen 27. april 2014.

Det betyr at det nå totalt vil være investert ca. kr 985 000

Manus: Johs Ramberg fra 1909 til 2007, og Arne-Kristian Garseg fra byggestart i 2007 og til 2014.