Frøne


Hovedhuset på Frøne
Hovedhuset på Frøne Foto: Per Vidar Pedersen

Frøne husmannsplass  -  ny ubetjent DNT-hytte

DNT Indre Østfold ble i 2019 kontaktet av Rakkestad kommune med spørsmål om det kunne væe aktuelt for foreningen å ta over leieforholdet rundt Frøne husmannsplass. Kommunen ønsket at stedet skulle være tilgjengelig for allmennheten, og mente at den lokale DNT foreningen kunne være riktig driver av stedet.

Etter å ha drøftet saken i styret og med kommunen, har foreningen valgt å inngå en langsiktig leieavtale som betyr at arbeidet med planlegging og etterhvert igangsetting av arbeid knyttet til bygningene og uteområdet, nå kan komme i gang.

DNT Indre Østfold er opptatt av å beholde stedets sjarm, både invendig og utvendig, samtidig som det må tilrettelegges for større grad av overnatting.

Tilnytning til Fjella og stinettet

Frøne husmannsplass ligger nært et allerede utviklet stinett i Fjella som er godt ryddet, merket og skiltet av DNT Indre Østfold og våre samarbeidspartnere i Marker O-lag og Flaggtreff. Dette gjør husmannsplassen ekstra attraktiv for de som bruker Fjella som turområde og som ønsker å gå fra hytte til hytte. 

Barnas Turlag

Stedet egner seg også svært godt for barnefamilier og for arrangementer - her planlegger vi å gjennomføre Kom deg ut-arrangementer, camper og turer, og målet er å legge området spesielt godt tilrette for barn med natursti, bålplass, hengekøyeområdet m.m.

Åpning høsten 2021

Målsettingen er å åpne for overnatting høsten 2021, frem til da skal det planlegges, finansieres og ikke minst legges ned mange dugnadstimer. Allerede har en stor gjeng frivillige meldt seg til tjeneste, med Finn Kultorp i spissen. Men det er plass til flere, dersom noen har lyst til å bidra, så kan man ta kontakt med DNT Indre Østfold ved Per Vidar pedersen eller Kjersti Berg Sandvik.

Trolig vil det bli avholdt arrangementer i 2020, men dette kommer vi nærmere tilbake til! Følg med på våre nettsider.

Nå gleder vi oss til fortsettelsen, og tar imot gode råd, dugnadsivrige folk og økonomisk støtte dersom noen vil bidra!

Se forøvrig også artikkel i rakkestad Avis.