Nye fjellvettregler  -  15.2.2016

De nye fjellvettreglene kommer med et nivå 2, eller en utdyping av fjellvettreglene. De vil ligge som et underpunkt til fjellvettreglene på ut.no/fjellvettreglene og skal være en naturlig forlengelse av det endelige produktet.

Reglene er utarbeidet av ekspertgruppen nedsatt av Røde Kors og Den Norske Turistforening (DNT).

Ekspertgruppen består av:

·         Cecilie Skog, norsk fjellklatrer og ekspedisjonsfarer

·         Markus Landrø, NVE/ NORTIND

·         Bjørn Arild Fjeldsbø, Ressursgruppe Ettersøkning, Røde Kors

·         Anne Mari Planke, fagsjef friluftsliv i DNT

·         Julia Fieler, Ressursgruppe Skred, Røde Kors

·         Mads Hjelle, Ressursgruppe Skred, Røde Kors

·         Jørgen Moland, DNT

Basert på samlet den faglige kompetansen til gruppen og over 900 innspill fra det norske folk gjennom ut.no påsken 2015, er de nye reglene nå ferdigstilt.

Hovedbudskap

  • Fjellvettreglene, som er en del av folkesjela, kan bidra til å redde liv og unngå skader. 
  • Vi har sett behov for en revidering av fjellvettreglene for å sikre at de i innhold og språk er relevante også i 2015 og for dagens generasjon turfolk.
  • Ny teknologi, økt bruk av naturen til trening og aktivitet, nye brukergrupper, nytt utstyr og mer ekstremsport gjør at vi har revidert fjellvettreglene.
  • Vi har latt noen av landets fremste eksperter på friluftsliv og redning, rive og slite i de 66 år gamle fjellvettreglene for å se om de holder tidens tann.
  • Godt fjellvett handler ikke bare om hva du skal og hva du ikke skal, men om å ha et bevisst forhold til naturen, valgene du tar og handlingene du gjør. Derfor er dagens fjellvettregler lagt opp som en læringssirkel: Fra planlegging og møte med gruppen til turen og naturen, og deretter justering av planene ut i fra det som møter oss. Godt fjellvett handler om refleksjon.
  • De nye fjellvettreglene er like relevante uavhengig aktivitet og sesong, om du ferdes i skiløypene, på topptur eller på kitebrett, eller om du plukker sopp og går turer i høstfjellet.
  • Det viktigste vi gjør er å flytte fjellvettet fra sekken til hodet. Fjellvettregler handler mer om læring gjennom erfaring og refleksjon enn om teknologi og utstyr. Antall ulykker i naturen kan reduseres ved at flere tar ansvar tidligere for egen sikkerhet, og planlegger godt før de legger ut på tur.
  • Med de nye fjellvettreglene legger vi mer ansvar på den enkelte. Det er DU som må vurdere forholdene og gjøre de trygge veivalgene. Fjellvettreglene er en nødvendig sjekkliste som kan bidra til å redde liv.
  • Vi ønsker at naturbrukere lærer av erfaringene, og håper enda flere utnytter mulighetene som naturen gir for gode opplevelser alene eller med familie og venner.
  • Røde Kors Hjelpekorps er involvert i om lag 1000 aksjoner i året.  Antall redningsaksjoner er tredoblet for Røde Kors de siste ti år, med en særlig økning i henteoppdrag. Nordmenns bruk av fjellet har endret seg stort siden de første fjellvettreglene ble lansert for 66 år siden. Terskelen for å be om hjelp er blitt lavere parallelt med at evnen til selv å håndtere det uforutsette synes redusert. En annen trend er at et økende antall går mer ekstreme turer, noe som gjør redningsarbeidet langt mer krevende og risikofylt for de frivillige.

1.        Planlegg turen og meld fra hvor du går

Planlegg turen etter gruppas evner, og ha alltid flere alternativer.

Sørg for å ha informasjon om turområdet og forholdene du skal på tur i. Lytt til erfarne fjellfolk.

Sørg for å ha kunnskap og ferdigheter som kreves for den aktuelle turen.

Ta hensyn til naturen. Med god planlegging legger du ikke igjen spor etter deg

Lag avtaler uavhengig av behov for mobildekning og presise klokkeslett

Er planene så gode at dere uansett får en fin tur?

2.        Tilpass turen etter evne og forhold

Gjør løpende vurderinger av forholdene, og tilpass planene dine etter det

Vis respekt for været!

Å være på tur sammen med andre gir økt sikkerhet, og noen å dele opplevelsene med. Er du på tur alene, vær ekstra varsom.

Ikke legg ut på langtur uten erfaring, du må være i stand til å vare på deg selv og de andre i gruppa.

Vis hensyn til andre turgåere. Kjenn allemannsrettene og pliktene som følger med.

Sørg for at turgruppa har en kultur for åpen og direkte kommunikasjon.

Lar denne turen seg gjennomføre, under disse forholdene, med denne gruppen?

3.        Ta hensyn til vær- og skredvarsel

Bruk alltid vær- og skredvarslene, og sett deg inn i hva det innebærer for deg i det område du skal ferdes i

Benytt deg av rådene som er knyttet til det aktuelle varselet, og velg enkelt terreng når forholdene er krevende.

Turvarslene finnes her: yr.no, storm.no, varsom.no.

Følg med på utviklingen av vær- og skredforhold underveis. Må turplanen endres?

4.        Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer

Kle deg etter vær og forhold.

Husk at været skifter raskt i fjellet. Ta med både ekstra klær, og det utstyret som turen og terrenget krever.

Ekstra mat og drikke kan hjelpe både deg og andre, dersom du bruker lenger tid enn planlagt eller må vente på hjelp.

Tåler du et brått værskifte på turen din?

5.        Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre

På vintertur trenger du vindsekk, underlag, sovepose og spade for å klare deg en natt ute. Vindsekk kan redde liv.

Ta med deg noe, for eksempel refleksvest eller hodelykt, som gjør at du lettere blir funnet dersom uhellet er ute.

Ha med førstehjelpsutstyr. Det gjør at du kan hjelpe både deg selv og andre.

Bruk alltid sender/mottager, og ha med søkestang og spade dersom du skal ferdes i skredutsatt terreng.

Pakk smart! Pakkelister for ulike turer finner du på ut.no/fjellvett.

Mobiltelefon kan være et nyttig hjelpemiddel, men husk at du ikke kan stole på den i alle situasjoner eller områder.

Om ulykken er ute, varsle politiet på 112, gå etter hjelp eller prøv å varsle på annen måte.

Klarer du deg selv og kan hjelpe andre?

6.        Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is

Bevisste og gode veivalg er det viktigste for å unngå skred.

Vit at skred kan løsne i heng som er høyere enn fem meter, og brattere enn 30 grader.

Selv om det er flatt der du går, kan du utløse skred i fjellsiden over deg.

Et skred kan gå tre ganger så langt, som høyden på henget det utløses fra.

Unngå terrengfeller, slik som trange bekkedaler. Tenk på hva som skjer dersom det går et skred.

Vær oppmerksom på faren for skavlbrudd når du går på en fjellrygg.

Vær oppmerksom på isforholdene når du går på regulerte vann, og i inn- og utløpsområder.

Kan det gå skred der jeg planlegger å gå? Hva er konsekvensene?

7.        Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er

Bruk kart og kompass, det fungerer alltid.

Følg med på kartet også når du går på merket rute.

Turopplevelsen blir rikere om man følger med på kartet underveis.

GPS og andre elektroniske hjelpemidler er nyttig, men husk å ha med ekstra strømkilde.

8.        Vend i tide, det er ingen skam å snu

Revurder planen fortløpende, og velg plan B lenge før du blir utslitt.

Har forholdene endret seg? Bør du snu?

Har noen i følget problemer med å gjennomføre? Bør gruppa snu?

Veien er målet! Det kommer en ny tur.

9.        Spar på kreftene og søk ly om nødvendig

Avpass farten etter den svakeste i følget, og pass på at alle i turfølget er med.

Husk å spise og drikke ofte. Når du anstrenger deg, trenger kroppen mer væske enn du føler behov for.

Ikke vent med å søke ly til du er utslitt. Du blir mer sliten av sterk vind.

Bruk vindsekken, eller grav deg ned i snøen i tide.

Er du i stand til å komme deg tilbake? Kan du finne ly?