DNT Tilrettelagt Indre Østfold

DNT Tilrettelagt jobber for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for mennesker med utviklingshemming. I mai 2021 arrangerte DNT Indre Østfold sin første tur for funksjons­hemmede, med stor oppslutning. På bakgrunn av dette har DNT ­Indre Østfold jobbet videre for å tilby DNT Tilrettelagt i vår region. 

Gjennom tilbudet ønsker DNT Indre Østfold å motivere til turer og aktiviteter i nærmiljøet, skape en sosial møteplass og ha fokus på mestring. På turene ønsker vi derfor å legge opp til et felles turmål hvor man kan velge mellom sti eller rullestolvennlig trase, og aktivitetene legges til områder tilgjengelig for rullestolbrukere.

Alle turene og aktivitetene våre er gratis, men det vil i noen tilfeller kunne forekomme veiavgift og/eller parkeringsavgift, dette må deltakerne selv dekke. Dette opplyser vi under hver enkelt tur. Dersom du trenger praktisk bistand under turen, må du ha med deg egen ledsager eller foresatte. En ledsager kan bistå flere deltakere.

Følg oss gjerne på Facebook.

Se turprogrammet for våre tilrettelagte turer her

DNT Tilrettelagt nasjonalt

For mer informasjon om DNTs generelle arbeid med DNT Tilrettelagt, se her.

For mer informasjon om alle tilrettelagte turer og aktiviteter i DNT nasjonalt, se her.

For mer informasjon om tilrettelegging av DNTs hytter, se her.