Vår første styreleder er død

Torsdag 18. mars 2021 døde Arne-Kristian Garseg, vår første styreleder. Arne-Kristian engasjerte seg helhjertet og entusiastisk i frivillig arbeid, så da DNT sentralt ønsket å etablere et lokallag i Indre Østfold, var han ikke vanskelig å be.

Høsten 2004 var han leder av interimsstyret, og på nyåret i 2005 ble han valgt som DNT Indre Østfolds første styreleder. Han ble sittende i styret i 11 år, de 3 første årene som styreleder.

Jeg var så heldig å få ha et tett samarbeid med Arne-Kristian. Under hans ledelse hadde DNT Indre Østfold en rivende utvikling. Arne-Kristian hadde en jovial lederstil. Han fanget lett opp andres signaler og meninger – og lyttet alltid interessert. Jeg oppfattet ham som åpen og imøtekommende. Han kunne ha sterke egne meninger, men smilet og latteren satt også løst.

Det er med sorg vi har mottatt dødsbudskapet over Arne-Kristian Garseg. Lokalsamfunnet Indre Østfold har mistet en engasjert støttespiller – og DNT Indre Østfold har mistet sin første styreleder.

Vi i DNT Indre Østfold vil minnes Arne-Kristian Garseg med takknemlighet for hans sterke engasjement og all tid han la ned i sitt frivillige arbeid.

DNT Indre Østfold
​​​​​​​Fred L. Larsen