Fotrapp 1-2021 er klar!

Nå er medlemsbladet Fotrapp ferdig trykt, og sendes i disse dager avgårde for pakking sammen med Fjell og Vidde. Medlemmer vil motta bladet i uke 4!

Administrasjonen og styret er godt fornøyd med Fotrapp 1-2021, og håper det vil bli tatt godt i mot blant medlemmene. Som tidligere år, presenteres kurs, turer, hyttene våre og mye mer i medlemsbladet. Vi planlegger i år for å gi ut et medlemsblad til, trolig på forsommeren eller sensommeren. Dette kommer vi tilbake til. Kom gjerne med innspill og forslag til hva bladet bør inneholde av informasjon, og også om dere har tanker og ønsker om andre kurs og turer!