Gapahuken ved Stortjern er ferdig!

Gjennom det siste halve året har en ivrig dugnadsgjeng i Trøgstad, planlagt, fraktet og bygget en flott gapahuk ved Stortjern i Båstad. Nå er den ferdig til glede for små og store turgåere!

Gapahuken er finansiert med midler fra Stiftelsen Trøgstad Brannkasse og DNT Indre Østfold. Dugnadsgjengen i Trøgstad og administrasjonen i DNT Indre Østfold vil rette en stor takk til grunneier Nils Håkon Lintho som ga tillatelse til at foreningen kunne sette opp gapahuken på sin grunn, til glede for mange turgåere fra både lokalmiljøet og fra "utombygds".

Vi ser allerede at gapahuken er godt besøkt, og vi ønsker å legge tilrette for en trygg bålplass utenfor lavvoen. Denne håper vi kommer på plass i løpet av vinteren, sammen med en gjestebok og en boks med litt ulikt utstyr som man kan trenge på tur. 

Vi tror og håper at alle som ferdes i området bidrar til å ta godt vare på gapahuken og området rundt, ha respekt for naturen og for livet i skogen, og ikke minst benytte gapahuken både på dagturer og til overnatting!

Ta kontakt med DNT Indre Østfold dersom det er spørsmål, innspill eller annet - og igjen;
TUSEN TAKK FOR DUGNADSINNSATSEN!

Fra første besøk!
Fra første besøk!
Gapahuken ligger flott til med utsikt til Stortjern!
Gapahuken ligger flott til med utsikt til Stortjern!